Vojtěch Maša

laureát 2013

*1982, Česká republika

V obsahové rovině i ve způsobu tvorby Vojtěcha Maši se prolínají umělecké tendence v kombinaci se studiem matematické biologie. Pravděpodobně díky zkušenostem s vědou přistupuje k výtvarné tvorbě často až s dětským zaujetím a nadhledem. Přesto je však jeho vizuální výpověď vážná a citlivá, a tudíž bychom jeho tvorbu mohli označovat za  “citlivou satiru”. Obě autorovy polohy však fungují osobitě a svébytně. Ta citlivější je zjevná v kresbě a malbě, kritická a lehce satirická pak v akcích. V mnoha případech se ale tyto dvě polohy prolínají a mísí.