Martin Hrvol

laureát 2019

*1989, Slovensko

Martin Hrvol se zaměřuje na lidské pocity související s generačními, rodinnými či vztahovými traumaty. Zabývá se také vztahem k vlastnímu národu, ale i konfrontací mezi svobodou, frustrací a elitářstvím. K těmto tématům se vyjadřuje skrze objekty i prostorové instalace, které se občas dostávají až na hranici architektury a scénografie. Pracuje s různými měřítky, což mu umožňuje zkoumat prostory, které určitými způsoby ovlivňují člověka a formují jeho individualitu.

Do jeho tvorby se promítá také vnímání a paměť, díky kterým jsme schopni uchovávat vzpomínky a identifikovat konkrétní místa, struktury i tvary.