Markéta Kinterová

laureát 2005

*1981, Česká republika

Markéta Kinterová se věnuje konceptuální fotografii s přesahy do veřejného prostoru. Ve fotografii si všímá náhody a naopak se vyhýbá manipulaci digitálního obrazu. Ústředním tématem její tvorby je všední a banální realita tj. skutečnost, kterou právě vidí.

Důležitou součástí její tvorby jsou site specific instalace, v rámci kterých vždy účelově zasahuje do určitého prostoru. Velmi často do své tvorby aplikuje také texty, kterými oživuje veřejný prostor a nahlíží na ně jako na určitý způsob komunikace. Zajímá ji nezištné a aktivní spoluvytváření prostoru, které může vyvolávat různé reakce. Těžištěm autorčiny poslední tvorby je programový návrat k lokalitě, kdy fotografie vrací na místo svého vzniku.