Marie Tučková

laureát 2017

*1994, Česká republika

Autorka se ve své praxi zabývá polyfonií a nasloucháním jako způsobem kolektivního přežití v patriarchální společnosti. Tato témata řeší i z jejich teoretického hlediska. Zajímá ji nehierarchický zvuk znějící v každodennosti ve svém detailu i celku a politika naslouchání jako metoda vytváření a spolupráce.

Zkoumá reciproční vazby mezi textem a zvukem, které prezentuje skrze kombinaci různých médií – kolektivní performance, zvuků, vizuálch prvků i prostorových instalací.

Improvizace polyfonního sboru se stává nekonečnou tekutinou, která není jen souborem zpěváků, ale spíše souborem posluchačů. Ke své tvorbě přistupuje jako k procesuálnímu procvičování s častým používáním alter ega pro určitou možnost transformace a odosobnění a odletu.