Libor Svoboda

laureát 2009

*1981, Česká republika

Autorova tvorba prochází napříč různými formami od instalace a fotografie až po videa. Libor Svoboda často reflektuje proměny urbanizované krajiny či projevy užívání elektronických médií. Jeho dlouhodobý projekt Better City prozkoumává vizuální stránku městských krajin. Všímá si problematického aspektu urbanismu, jehož součástí je úroveň plánovitosti ve vztahu ke svévolným proměnám blízkým organičnosti či chaotičnosti.

Vyhledává procesy idealizace prostředí či způsoby zobrazování dokonalého prostoru – ideálního města a transformuje je do své tvorby, která osciluje na pomezí dokumentu a fikce, někdy dokonce až komerčního výstupu.