Jiří Žák

laureát 2015

*1989, Česká republika

Jiří Žák pracuje především s pohyblivým obrazem a video instalacemi, ve kterých se zpravidla prolíná výzkumná složka s poetickou linií a formou vyprávění. Jeho tvorba je charakteristická video-esejistickým přístupem, pomocí kterého kriticky nahlíží na identitu postkomunistických zemí a její dekonstrukci skrze nezápadní perspektivy.

Dlouhodobě zkoumá problematiku exportu českých zbraní na Blízký východ, důležitým tématem je pro něj také společensko-politický vztah k informacím zveřejněným skrze média a v prostředí internetu. Stěžejním faktorem jeho prací je snaha o absolutní ponoření se do prezentované problematiky.