Jakub Adamec

laureát 2003

*1981, Česká republika

Jakub Adamec se zabývá hraničními formami umění, pronikáním umění do každodenního života i užitečností umění a jeho zkoumáním jako nástroje i jeho reálného dopadu. Ve své tvorbě se aktivně zabývá společností a situacemi, ve kterých se nachází, což se promítá i do jeho další aktivní role – kurátora. Důležitá je pro něj rovina empatie, emancipace a spolupráce.

Řeší také osobní identitu jako komunitu a umění jako prostředek ke změně. Je aktivní i na hudební scéně. Zásadní motivem jeho tvorby je často dobro.