CENA EXIT – jediná výtvarná soutěž pro studenty vysokých uměleckých škol České a Slovenské republiky

Cena EXIT je soutěž pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol vyhlašovaná Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Má charakter bienále, její první ročník se uskutečnil v roce 2003 a od roku 2013 je otevřená i pro studenty slovenských vysokých uměleckých škol. Hlavní ambicí Ceny EXIT je spoluvytvářet na akademické půdě aktivní a komunikující prostředí, motivovat studenty k realizacím vlastních výtvarných projektů v profesionální výstavní instituci (doposud Galerie Emila Filly).

Vytváří se tak kontinuálně živá platforma informující o aktuálních tendencích, bezprostředním pedagogickém působení a prioritách na českých a slovenských vysokých uměleckých školách.

Stále ve hře

Výstava laureátů Ceny EXIT

Termín výstavy: 8. 12. 2021 — 13. 2. 2022
Vernisáž : 7. 12. 2021, 18.00
Kde:  Dům umění města Brna – Dům pánů z Kunštátu
Vystavující: Jakub Adamec, Miroslav Hašek, Martin Hrvol, Markéta Kinterová, Richard Loskot, Vojtěch Maša, Petr Stark, Libor Svoboda, Marie Tučková, Jiří Žák
Kurátorky výstavy: Eva Mráziková & Anna Vartecká
Architekt výstavy: Radek Čák
Grafický design Ceny EXIT: Tomáš Trnobranský
Produkční tým: 3Kurátorky (Alžběta Horáčková,
Diana Kněžínková, Kristýna Hájková), Pavel Matoušek

www.dum-umeni.cz/stale-ve-hre-vystava-laureatu-ceny-exit/t8850

  • CENA EXIT

Rok 2021, i vzhledem ke specifičnosti celého pandemického období, se organizátoři rozhodli využít jako prostor k zhodnocení dosavadních výsledků a otevření diskuse o současných i budoucích vizích, charakteru a optimální formě soutěžení v uměleckém provozu. Ideálním odrazovým můstkem k takové bilanci bude společná výstava všech devíti, respektive desíti dosavadních laureátů a laureátek Ceny EXIT, na níž představí svoji aktuální tvorbu. Výstavu s názvem Stále ve hře, která proběhne v závěru roku 2021 v Domě pánů z Kunštátu v Brně, doprovodí i souhrnný katalog. V něm vedle retrospektivní části věnované uplynulým ročníkům ceny bude prostor pro zamyšlení českých a slovenských teoretiků a kurátorů o možnostech a limitech uměleckých soutěží.

Cena EXIT je vyhlašovaná Fakultou umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

CENA EXIT